СПЕЦИАЛИСТИ

д-р Ивайло Цветанов

д-р Ивайло Цветанов
Ветеринарен лекар

Д-р Ивайло Илиев Цветанов

През 1998 завършва Ветеринарномедицински Факултет при Тракийски Университет,
гр. Стара Загора, специалност „Ветеринарна медицина”, образователно-квалификационна степен „Магистър”.
Членство в професионални организации:
1992 - 1998 - Международна Асоциация на Студентите по Ветеринарна Медицина
( International Veterinary Student`s Association - IVSA )
От 2004 член на Българска асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни
( World Small Animal Veterinary Association - WSAVA )
Работи като хирургичен лекар по кастрационни програми и частно практикуващ ветеринарен лекар.
През 2008 допълнително обучение за защита и хуманно отношение към животните – работа в приюти и хотели за животни .


Професионални приоритети - Микроинвазивна хирургия на меки тъкани, дерматология при кучета и котки.

Телефон за контакти: 0888 958 915, 0889 79 91 07

http://er-vet.com/

ЕР-ВЕТ /Vet Emergency/
гр. София 1680
ж-к "Борово", ул. Ястребец N#20