СПЕЦИАЛИСТИ

д-р Хамис Албелтажи

д-р Хамис Албелтажи
Уролог/Андролог

1977-1984 Обща Медицина - Медицински Университет - София

1987-1990 Придобиване на специалност Урология

1984-1987Лекарска практика и обща хирургия в Република Йемен

1987-1990 Квалификационна практика по Урология
1991-2002 Практика в Република Йемен, Ирак и Палестинска автономия

От 2002 година насам, практикува като уролог в Бургас - МБАЛ-Бургас
През 2010 година започва специализация по Онкология в същата болница