СПЕЦИАЛИСТИ

Доц. Мариана Николова

Доц. Мариана Николова
Вътрешни болести, клиника "Торакс"

Доц. Мариана Николова

Специалист по спешна медицинска помощ.

Заваршила МА през 1998 год. Има 7 години трудов стаж по спешна медицина.

Била е шеф екип в "Спешна помощ".  Минала е през всички курсове по спешни състояния - АГ, офталмология, травматология, педиатрия, кардиология, хирургия, неврология, УНГ, дерматология. Има опит при пациенти с изгаряния, предозиране с медикаменти и упоиващи вещества, химиотерапия и др.

От 2005 - 2009 год. е общопрактикуващ лекар. Работила е с НЗОК. Завършила е курс, който третира разликите в здравно-осигуряване в българската и френската здравно-осигурителни системи.

От 2010 год работи в клиники "Торакс" като специалист вътрешни болести.