СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Панайотис Канупакис

Д-р Панайотис Канупакис
Стоматолог, ортодонт

Д-р Панайотис Канупакис e завършил Стоматологичен факултет - гр. София през 2000 г., a през 2003 г. става специалист по Ортодонтия.

Повишава професионалната си квалификация посещавайки множество специализирани курсове на водещи специалисти от българската и световна ортодонтска практика.

Като ортодонт започва да практикува през 2000 г., а от 2002 г. работи в Медико-дентален център Медстом.

Член е на Български зъболекарски съюз и Българско ортодонтско общество, а от 2006 г. и на Българското научно стоматологично дружество.

Участва с публикации и разработки в специализираното списание „Ортодонтски преглед” и в националните срещи по ортодонтия с гост лектори от световната ортодонтска практика.

В момента кандидатства за присъждане на образователна и науна степен „доктор” на тема „Stripping (стрипинг) – Апроксимална емайлова редукция в ортодонтската практика”, под ръководството на проф. Мутафчиев.

Участва с постер в презентационни сесии на Балканския Симпозиум по Ортодонтия в София през 2007 г. и Световния конгрес по Ортодонтия в Сидни (6-9 Февруари 2010 г.).