СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Гассан Мохамед

Д-р Гассан Мохамед
Стоматолог-хирург, имплантолог

Д-р Гассан Мохамед е завършил стоматология през 1992 г. във Факултета по дентална медицина към МА - София. През 1998 г. придобива специалност Орална хирургия.

Продължава професионалното си развитие, посещавайки както у нас, така и в чужбина специализирани курсове на световно известни лектори в областта на Зъбопротезната имплантология (за имплантни системи Ankylos, Endure, I-fix), костното заместване и естетичното лечение в пародонтологията.

След няколко годишна частна дентална практика, Д-р Мохамед основава медико-дентална клиника Медстом, в която управлява и практикува. Завършва курс и получава професионална квалификация по Здравен мениджмънт в Института за следдипломна квалификация при УНСС  през 2002 г., както и правоспособност за работа с рентгенова диагностична дентална апаратура към НЦРРЗ.

Освен към денталната медицина, д-р Мохамед насочва вниманието си и към други области на здравеопазването, откривайки Служба по трудова медицина през 2003 г. и Сектор за Естетична дерматология и козметика през 2007 г.

През 2007 г. участва като орален хирург и имплантолог в телевизионното предаване Пълна промяна. Член е на Българския зъболекарски съюз, Сдружението на Българските Стоматолози и Българска асоциация по орална имплантология. Взема участие в множество национални и международни семинари, симпозиуми и конгреси.