ОЦЕНКА НА СЪРДЕЧНО СЪДОВ РИСК ПО МОДЕЛА НА FRAMIGHAM (IAS 2006)

Алгоритъмът е създаден за първи път в САЩ, след това е използван в Англия и Австралия и едва години по-късно е адаптиран за останалите европейски страни в зависимост от епидемиологичните им данни. Алгоритъмът на Framingham e приет от Европейското дружество за атеросклерозата. Това е моделът, който най-добре е документиран и е доказал своята ефективност в продължение на десетилетия.

Моделът на Framingham включва сравнително голям брой показатели, което позволява по-комплексна оценка на риска. Получената крайна оценка се приема за 10-годишен процентов израз на риска от развитие на сърдечно-съдово заболяване при конкретния пациент.

» Защо всеки от нас трябва да знае какъв риск съществува за него от развитие на сърдечно-съдово заболяване?

» Повече за рисковите фактори при сърдечно-съдови заболявания

Калкулатор:

Възраст:
Холестерол-общ (mmol/L)
HDL (mmol/L)

Пол
жена мъж
Тютюнопушене
да не

Систолично артериално налягане (mmHg)

В момента провеждате ли лечение?
да не