СПЕЦИАЛИСТИ

д-р Росен Тушев

д-р Росен Тушев
Хирургия

Д-р Тушев завършва Медицина през 1996 година в Медицински Университет - София и започва работа като хирург в ІV Хирургична Клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, където работи и до момента. През 2009 година става част от екипа на Болница "Вита", а от началото на 2010 година, ръководи "Вита Херния Център".

Той е хирург с дългогодишен стаж и опит в общата и коремната хирургия, като трайните му интереси са в областта на миниинвазивната хирургия - лапароскопия.

Д-р Тушев е член на:

Български Лекарски Съюз (БЛС)
Българско Хирургично Дружество (БХД)
European Association for Endoscopic Surgery (EAES)
Croatian Society for Endoscopic Surgery (CSES)
European Hernia Society (EHS-GREPA)
World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS)
Съучредител на Българската Асоциация за Лечение на Раните

Д-р Тушев извършва:

Диагностична лапароскопия
Лапароскопска холецистектомия
Лапароскопска апендектомия
Лапароскопски операции при хернии на предната коремна стена
Лапароскопски операции при хиатални хернии и ГЕРБ
Лапароскопски операции в спешната хирургия
Лапароскопски операции при гинекологични заболявания
Лапароскопски операции през един отвор (SILS)
Операции в перианалното пространство (кисти, фистули, абсцеси, хемороиди)
Конвенционална (традиционна) хирургия на коремната стена и на органите в коремната кухина

www.rossentushev.com