СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Иванка Стоянова

Д-р Иванка Стоянова
Детски болести, хомеопатия и болести на новороденото / неонатология/

Д-Р ИВАНКА СТОЯНОВА – СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ, НЕОНАТОЛОГИЯ И ХОМЕОПАТИЯ.

Средното си образование получава в V- та Гимназия гр. Варна – математически профил. Завършва Института за здравни кадри - профил акушерство.

През 1980г. завършва ВМИ – Варна и работи по разпределение като ординатор в Детско отделение на Районна болница -гр. Провадия, участъков педиатър и при необходимост в неонатологичния сектор при АГО на същата болница.

От 1982 г. започва работа като ординатор в Детска клиника при ВМИ във гр.Варна. В клиниката работи в кърмаческо отделение, детско вътрешно и ентероколитно отделение, както и като консултант по детски болести в Детска хирургия към същата болница. Специалност по детски болести взема през 1987г, след което специализира неонатология. От 1990г. започва работа като неонатолог в ОНД при ВМИ във гр.Варна. От 1991 година започва работа като неонатолог към АГО на МБАЛ „ СВ. АННА”. Същевременно работи като хонорован преподавател по неонатология към ВМИ и преподавател по Детски болести на профил акушерство в Медицинския колеж във гр. Варна. Работи като частно практикуващ лекар в Медицински центрове „ ЕКВИТА” и „ НАДЕЖДА”. През 2000г. открива самостоятелна амбулатория за специализирана медицинска помощ по ДЕТСКИ БОЛЕСТИ.

През 2002 г. взима специалност по ХОМЕОПАТИЯ към ЦОРХ, която с удоволствие и успех практикува в комбинация с класическата терапия - както в областта на детската и неонатологичната патология,така и при профилактиката на детските, инфекциозните, алергичните болести и болестите на новороденото.

Професиналната си квалификация поддържа чрез множество курсове в МА гр. СОФИЯ, НИАГ, АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА, национални и международни конференции за ПЕДИАТРИ, ОПЛ, курсове и конференции по хомеопатия организирани от ЦОРХ.

Амбулаторията на д-р Стоянова е с адрес - гр.Варна жк” МЛАДОСТ” БУЛ.” РЕПУБЛИКА” ет. 5 кабинет 501. Предмет на дейност: извънболнична специализирана медицинска помощ по детски болести и болести на новороденото, детска консултация на новороденото, кърмачето и малкото дете, съвременни аспекти в храненето на бременната жена и детето, растеж, физическо и психомоторно развитие, имунизации и ваксинации.