СПЕЦИАЛИСТИ

д-р Петьо Попов

д-р Петьо Попов
Обща и коремна хирургия

23/01/2008 → днес
Хирург
Извършване на манипулации, респ. операции, практикувани в амбулаторната хирургия
Диагностично-Консултативен Център №7, Хирургичен кабинет, гр.София, бул. “Княгиня Мария Луиза” 191, ет.4, к-т 406

01/08/2008 → днес
Хирург
Извършване на манипулации, респ. операции, практикувани в общата и коремна хирургия
IV-та Многопрофилна Болница за активно лечение – София АД, Хирургично отделение, гр.София 1606, бул. “Македония” 38

01/10/2002 → 09/10/2007
Лекар - ординатор
Участие и извършване на основните манипулации, респ. операции, практикувани в общата медицина и общата хирургия
МБАЛ - Благоевград АД, Хирургично отделение, гр.Благоевград, ул. “Славянска” 60

05/12/2007
Придобита специалност по обща хирургия

2002 - 2010
Лапароскопска хирургия

За връзка с д-р Попов: тел.: 0888 402 777; e-mail: petyo_popov@abv.bg