СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Васил Козаров

Д-р Васил Козаров
Сърдечна и съдова хирургия

2003-до сега- ординатор к-ка сърдечна и съдова хирургия УБ "Лозенец"
2009-до сега- асистент към Катедра хирургически болести-МФ, СУ
2008-специалност Хирургия
2005-2006-ординатор к-ка сърдечна и съдова хирургия CHU Rangueil, Тулуза
2002-2003-ординатор ХО, МБАЛ Пирдоп
2002-медицина МФ, МУ