ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  |  Изследвания
 • Hb (хемоглобин) - Oсновна съставка на еритроцитите

  Хемоглобинът е основната съставка на еритроцитите. Главната му функция е да пренася кислород от белите дробове до тъканите.

  Намалената концентрация на хемоглобин е белег за анемия. За лека анемия се говори при стойности на хемоглобина между 140 (120 за жените) и 90 g/l, за умерена анемия – между 90 и 60 g/l и за тежка – под 60 g/l.

  Повишена концентрация на хемоглобин има при полицитемия вера, вродени сърдечни пороци, хронична обструктивна белодробна болест и др.

  Референтни стойности 135-180 g/l

 • Ht (хематокрит) - Концентрацията на еритроцитите в единица обем кръв

  Хематокритът представлява отношението на обема на всички кръвни клетки спрямо общия обем на кръвта.

  Тъй като обемът на червените кръвни клетки е многократно по-голям от този на всички останали формени елементи, хематокритът практически дава информация за отношението на обема на еритроцитите спрямо общия обем на кръвта.

  Референтни стойности 0.40-0.54

 • MCH - Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите

  Референтна стойност: 28-33 pg

  Средно съдържание на хемоглобин в еритроцита. Дава информация за хемоглобиновото съдържание в еритроцита. От значение е за оценяване на различните видове анемични състояния.

 • MCHC - Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите

  MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration)

  Този показател измерва средната концентрация хемоглобин, отнесен към еритроцитната маса. От значение е за диагностика на различните видове анемии.

  Референтна стойност: 330-350 g/l

  Повишената средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите може да се наблюдава при дехидратация, наследствена сфероцитоза, студовоаглутининов синдром и други.


 • MCV - Среден обем на еритроцита

  Изследването измерва обем на еритроцита като усреднена стойност. Дава информация дали еритроцитите имат патологична форма или не. Много информативен при някои видове анемия.

  Референтна стойност: 82-98 fl

 • PLT (тромбоцити) - цитоплазмени фрагменти, които играят роля в съсирването на кръвта

  Тромбоцитите представляват цитоплазмени фрагменти с размер 2-3 μm. Играят роля в съсирването на кръвта.

  Референтни стойности: 130-360 G/l

 • RBC (еритроцити) - червени кръвни телца с формата на двойно вдлъбнати дискове

  Референтни стойности 4.4-6.1 T/l

  Броят им зависи от пол, възраст, приемане на храна, надморска височина и други. Намалението на еритроцитите е характерен белег за анемиите.

  Увеличение на еритроцитите се наблюдава физиологично при новородени, при голяма надморска височина.

  Патологично увеличение на еритроцитите се наблюдава като първично състояние при заболяването еритремия, a вторично при хронични белодробни заболявания, вродени сърдечни пороци, голяма загуба на течности и други.

 • RDW - ширина на еритроцитното разпределение

  Референтна стойност: 11.60-13.70%

  Девиацията е разсейване на еритроцитите в зависимост от обема им. Увеличава се при анемии, при които е налице анизоцитоза - наличие на еритроцити с различна големина извън физиологично допустимите граници.

 • WBC (левкоцити) - бели кръвни телца

  Референтни стойности: 4.5-9.0 G/l

  Върху броя на левкоцитите играят роля възрастта, храненето, емоции, физически напрежения, показват и денонощни колебания. Физиологично броят на левкоцитите при новородени е повишен, но започва да спада към втория ден след раждането.

  Повишение на левкоцитите (левкоцитоза) се среща най-вече при инфекциозни процеси, гнойни процеси, токсични въздействия, левкози и други.

  Намаление на левкоцитите (левкопения) се наблюдава най-често при вирусни заболявания, ендокринни заболявания, йонизираща радиация, въздействия от токсични и химични вещества, медикаментозни въздействия и други.

 • Апгар тест

  Този тест е кръстен на д-р Вирджиния Апгар, която го създава и разработва. Днес той е златен стандарт в неонаталната грижа и се прилага на всяко новородено дете. Той спомага бързо и ефикасно да се определи състоянието на новороденото, както и нуждите му от специални медицински грижи. Тестът е прост и лесен за изпълнение от всеки лекар, но дава ценна информация на състоянието на почти всички системи на новороденото.

  Основните компоненти, които се оценяват, са:

  Цвят на кожата - блед, розов, син;

  Пулс или сърдечна честота;

  Гримаси и рефлекси;

  Активност, мускулен тонус;

  Дишане.

 • АРТТ - активирано парциално тромбопластиново време

  референтна стойност: 32-51 sec

 • Време на кървене

  референтна стойност: 2-5 min

 • Време на съсирване

  референтна стойност: 5-10 min

 • МРV - Среден обем на тромбоцита

  Средният обем на тромбоцитите представлява общия обем на всички тромбоцити, разделен на техния брой. Той е показателен за големината на тромбоцитите.

  Референтна стойност: 7.80-11.0 fl

 • Протромбинов индекс

  референтна стойност: 70-110%

 • Протромбиново време

  референтна стойност: 11-14 sec

 • Ретикулоцити

  Ретикулоцитите са млади еритроцити и са преходен стадий в развитието на червения кръвен ред. Увеличеният или намаленият им брой може да бъде диагностичен показател за някои заболявания.

  Референтна стойност: 4-14 ‰ (25-85 G/l)

 • СУЕ - Скорост на утаяване на еритроцитите

  Скоростта на утаяване на еритроцитите (СУЕ) е кръвен тест, който измерва скоростта, с която се утаяват червените кръвни клетки в специална вертикална тръбичка за един час.

  Референтни стойности до 11 mm/h

  Това е един от показателите, които най-често дават отклонение при редица заболявния и нормални състояния

  Показателят е повишен при бременност, възпалителни заболявания, васкулити, пневмонии, бъбречни заболявания, лупус и др.

  Може да бъде понижен при повишена кръвна захар, полицитемия, сърповидноклетъчна анемия, чернодорбни заболявания.

 • ТТ (тромбиново време)

  референтна стойност: 18-25 sec

 • Фибриноген

  Серумен белтък, който има основно значение за кръвосъсирването.

  референтна стойност: 2-4 g/l