Byetta - Exenatide

Какво представлява Byetta?

Byetta представлява инжекционен разтвор, който съдържа активното вещество екзенатид. Предлага се под формата на предварително напълнени писалки за инжектиране, които доставят или 5 или 10 микрограма екзенатид във всяка доза.

За какво се използва Byetta?

Byetta се прилага за лечение на диабет тип 2 заедно с други антидиабетни лекарства (метформин и/или сулфанилурейни препарати) при пациенти, при които стойностите на кръвната захар не се контролират адекватно с максимално поносимите дози на другите лекарства. Диабет тип 2 е известен още и като неинсулинозависим диабет.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Как да използвате Byetta?

Byetta се прилага чрез инжектиране под кожата на бедрото, корема или мишницата като се използва писалка за инжектиране. Писалката има ръководство за употреба.

Лечението с Byetta трябва да започне с доза от 5 микрограма, два пъти дневно, поне за един месец. След това дозата може да се повиши на 10 микрограма, два пъти дневно. Дози по-високи от 10 микрограма, два пъти дневно не се препоръчват. Първата доза за деня се прилага в рамките на един час преди сутрешното хранене, а втората доза – в рамките на един час преди вечерята. Byetta никога не трябва да се прилага след хранене. Трябва да се обърне повишено внимание, когато се добавя Byetta към сулфонилурейни препарати, тъй като съществува риск от хипогликемия (ниски стойности на кръвната захар). Добавянето на Byetta към метформин не е свързано с такъв риск.

Byetta не трябва да се прилага при пациенти, които имат тежки бъбречни проблеми.

Пациентите, които се лекуват с Byetta, трябва да продължат да спазват своите режим на хранене и физическа активност. Безопасността и ефективността на Byetta не са доказани при пациенти под 18-годишна възраст.

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар или с фармацевтите в нашия сайт!« обратно към "Лекарства"