Глипер - Glimepiride

Лекарственият продукт е известен и под търговските имена Неоглим, Амарил, Глимед, Лимерал, Меглимид и Глимегам.

Лекарственото вещество съдържащо се в една таблетка Глипер се нарича glimepiride (глимепирид). Glimepiride стимулира панкреаса Би да произвежда повече инсулин и също прави организма Ви по-чувствителен към инсулин. Glimepiride може да се използва с или без инсулин. Gliper е показан за лечение на захарен диабет тип II (известен още като 'старчески диабет'), когато диетата, физическата активност и намаляването на теглото не са достатъчни.

Медикаментът не е подходящ за лечение на пациенти с данни за свръхчувствителност към Glimepiride, други сулфанилурейни продукти или сулфонамиди, или към някоя от помощните съставки (поради риск от реакции на свръхчувствителност).

Не е подходящ и за пациенти с инсулинозависим диабет, кетоацидоза и диабетна кома. Gliper не се препоръчво на бременни или кърмещи жени, тъй като безопасността при тях не е доказана, както и при пациенти с нарушена чернодробна функция, и средна до тежка бъбречно увреждане, също както и при деца. Този лекарствен продукт съдържа лактоза и не трябва да се прилага при пациентите с редки вродени заболявания като галактозна непоносимост, лактазна недостатъчност или глюкозо-галактозна малабсорбция.

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар или с фармацевтите в нашия сайт!« обратно към "Лекарства"