Глюкопрес - Glipizide

Глюкопрес, или познат още под търговските имена Глюкотрол и Минидиаб, понижава кръвната захар при неинсулинозависим диабет (тип II). Той стимулира директно освобождаването на инсулин от функциониращите (3 клетки на панкреасните острови. При хронично лечение се повишава и ефектът на инсулина. Глюкопрес увеличава слабо отделянето на урина.

След приемане на единична доза най-висока кръвна концентрация се установява на 1-3 час, а серумният полуживот е 2-4 часа при здрави индивиди.

Глюкопрес се прилага за нормализиране на нивата на кръвната захар при неинсулинозависим диабет (тип II), когато приложената диета не дава задоволителен резултат. Лекуващият лекар ще Ви обясни всички особености на продукта и условията, които трябва да спазвате при лечение с него!

Необходимо е стриктно контролиране нивото на кръвната захар и наличието на глюкоза в урината. В съображение влиза и периодично проследяването на гликолизирания хемоглобин.

Продуктът, както и всички сулфанилурейни продукти, може да предизвика тежки спадове на кръвната захар.

При вирусни заболявания, травми, инфекции, хирургически интервенции може да настъпи загуба на кръвно-захарния контрол при пациенти, приемащи Глюкопрес. В такива случаи е необходимо преминаване на лечение с инсулин под лекарско наблюдение.

По време на лечението с Глюкопрес при някои пациенти може да настъпи увеличаване на кръвнозахарното ниво-т. нар. феномен на изчерпване, което налага увеличаване на дозата.

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар или с фармацевтите в нашия сайт!« обратно към "Лекарства"