ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  |  Заболявания

Септичен шок

Септичният шок е спешно състояние, причинено от намалени тъканна перфузия и доставка на кислород. Развива се като тежка инфекция и сепсис. Патогенните причинители – микроорганизми, могат да са локализирани на едно място или да са се разпространили в целия организъм. Септичният шоков синдром може да причини отказ във функциите на много органи с последваща смърт. Най-често страдат децата, хората с имунен дефицит, старите хора.

Смъртността от токсичен шоков синдром е около 25% до 50%.

За да се диагностицира токсичен шоков синдром, трябва да са на лице следните критерии:

- Тахипнея (учестено дишане, над 20 пъти в минута), намален брой на белите кръвни клетки – под 4000 на мм3 или повишено над 12 000 на мм3. Треска с температура над 38.5 °C или хипотермия – под 35  C.

- Наличие на сепсис, симптоми на пневмония, рентгенография на гръден кош, други лабораторни изследвания, потвърждаващи наличието на инфекция.

- Развитие на бъбречна недостатъчност, чернодробна недостатъчност, промени в менталния статус, увеличен серумен лактат.

- Ниско кръвно налягане.

В повечето случаи септичен шок се развива от ендотоксини, продуцирано от отрицателни по Грам бактерии.

Лечението включва: антибоитици и мерки, подпомагащи функционирането на засегнатите органи, стероиди, С-реактивен протеин.

Около 20 милиона са годишните регистрирани случаи на сепсис.

Смъртността е около 40% при възрастните и 25% при децата. Ако това състояние не се лекува, леталността се увеличава значително.« обратно към "Заболявания"