ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  |  Заболявания

Агамаглобулинемия тип Брутон

Агамаглобулинемията тип Брутон е имунодефицитно заболяване, дължащо се на мутации на ген, локализиран н Х-хромозомата. Унаследява се Х-рецесивно.

В резултат на това заболяване още на ранен етап В-клетките не могат да се диференцират.

Болестта се проявява около 6 месеца след разжането, когато бебето започва да боледува често от бактериални инфекции.

При имунологично изследване се открива липса на зрели В-лимфоцити.

Диагностицираните с агамаглобулинемия тип Брутон при прием на гама-глобулини значително подобряват състоянието си.

При родители, носители на тази Х-рецесивна мутация се препоръчва медико-генетична консултация.« обратно към "Заболявания"