Треперене - Тремор

Треперенето на ръцете се наблюдава при физически и психически здрави хора като нормално физиологично явление - при протегнати напред ръце, например ( особено при силна физическа умора или под влиянието на силни емоции ). Треперенето на ръцете обаче, може да се дължи и на различни органични или функционални заболявания. Към органичните заболявания, свързани с треперене спадат : болестта на Паркинсон, някои чернодробни заболявания, увреждания на малкия мозък, отравяния ( с алкохол, с наркотици и др.), повишена функция на щитовидната жлеза и др. Най - честата причина за треперене на ръцете от функционален произход ( без да има каквото и да било органично увреждане ) представляват неврозите.

Настоящото е съвет и не е препоръка. Моля не предприемайте самолечение! При наличие на подобни симптоми, посетете личния си лекар!

Настоящото е съвет и не е препоръка. Моля не предприемайте самолечение! При наличие на подобни симптоми, посетете личния си лекар!