ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  |  Заболявания

Бъбречнокаменна болест - Камъни в бъбреците

Бъбречнокаменната болест (нефролитиаза, бъбречна калкулоза) е едно от най-честите урологични заболявания. Въпреки добрите диагностични и терапевтични методи, заболяването все още има огромно значение в медицинската практика.

Интересен факт е, че България е зона, в която бъбречнокаменната болест има особено висок брой случай, сравнено със световната статистика.

За развитието на заболяването, значение имат множоество фактори от здравословното ни състояние, начина на живот и средата, в която живеем. Процесът на образуване на бъбречните камъни започва от кристализирането на киселини и минерални соли, които са по принцип с висока концентрация в урината. Бъбреците са често място, където конкрементите могат да се намерят, но често те се придвижват и в другите отедели на пикочните пътища – уретерите, пикочния мехур, уретрата.

Възможните техники за тяхното премахване са най-общо две – консервативно лечение и хирургично. Консервативната практика включва ултразвуковото разбиване на камъните, както и медикаментозното лечение.« обратно към "Заболявания"