ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  |  Заболявания

Аутизъм

Аутизмът е разстройство в развитието на нервната система и психическото съзряване, проявявано със затруднения в социалната интеграция, комуникацията и поведенческите реакции. Симптомите се проявяват още преди детето да навърши три години. Аутизмът засяга информационните процеси в мозъка, изменяйки начина, по който нервните клетки и техните синапси (връзките между тях) са свързани и организирани. Как това се случва и защо, все още не е добре изяснено. За развитието на аутизма със сигурност рoля имат и генетичните фактори.

Аутистите изглеждат катo хора, които живеят в свой собствен свят, със собствени интереси и непроявяват интерес към околните или случващите се събития. Най-характерни за заболяванет са следните три симптома:

Нарушение в социалните взаимоотношения. Това е едно от първите неща, които родителите на деца с аутизъм забелязват – тяхното дете не „дава" усмивки, не отговаря с мимики и жестове на външен стимул, не, не проявява интерес към другите хора. В по-късен етап не установява нормални социални контакти с връстници, не участва в колективни прояви и игри.

Нарушения на речта и езика. Речта липсва тотално или е неразбираема. Не се забелязва опит за компенсация на невъзможността за говор с мимика или жест. Повтарят се едни и същи думи или фрази, без те да са адекватно включване в разговор.

Повтарящи се стереотипни действия. Машинални, повтарящи се действия, с които пациентът сякаш се „изклюва" от околния свят. Действията са безсмислени, често са просто повтаряща се мимика или жест, взиране в някого или нещо, движение с пръсти и др.

Аутистите са чувствителни на промяна в средата. Мразят размествания в домашния ред, в местоположениет на нещата. Подобна ситуация може много да ги разстрои, дори ядоса пациента с аутизъм. Освен разстройв в развитието, някои аутисти притежават и специални умения, като показват способности в тези области на ниво по-високо от средностатистическото. От болните, 50-75% са умствено изостанали.

В детска възраст е много трудно понякога да се отличи шизофренията от аутизъм, поради което е добре да се потвърди диагнозата неколкократно.« обратно към "Заболявания"