ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  |  Заболявания

Шизофрения

Шизофренията е психично заболяване с многобройна и разнообразна симптоматика. Заболяването води постепенно до дегенерация на личността, нарушаване на нормалната психична дейност, изменени индивидуални черти, невъзможност за адаптация в трудова и социална среда.

Заболяването е мултифакторно – т.е. много обстоятелства имат значение за неговата поява и развитие. Смята се, че има наследствено предразположение, поради изследвания проведени в семейства с пациенти с шизофрения, както и изследвания при еднояйчни близнаци. И в двата случая се наблюдава десетки пъти по-висока заболеваемост, сравнено с общата на популацията.

Симптомите най-общо могат да бъдат обобщени в следните – звукови и визуални халюцинации, дезорганизирано мислене, социална изолация, параноя, апатия.

Според съвременните класификации шизофренията бива параноидна, кататонна, хебефренна и проста. Най-често срещана е параноидна. Характерни за нея са напрегнатост, обърканост, неоснователен страх от преследване. Ако се почувстват застрашени, пациентите могат да проявят агресия като форма на самоотбрана.

Прогнозата при заболяването може много да варира, в зависимост от назначената терапия, тежестта на болестта, наследствени и социални фактори. Възможно е пациентите да се адаптират добре към терапията останат социално интегрирани с нормален живот, но в някои случай се стига до деградация на личността и невъзможност за социална интеграция.« обратно към "Заболявания"