ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  |  Изследвания

АРТТ - активирано парциално тромбопластиново време

референтна стойност: 32-51 sec« обратно към "Изследвания"