ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  |  Изследвания

MCHC - Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите

MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration)

Този показател измерва средната концентрация хемоглобин, отнесен към еритроцитната маса. От значение е за диагностика на различните видове анемии.

Референтна стойност: 330-350 g/l

Повишената средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите може да се наблюдава при дехидратация, наследствена сфероцитоза, студовоаглутининов синдром и други.
« обратно към "Изследвания"