ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  |  Изследвания

Ht (хематокрит) - Концентрацията на еритроцитите в единица обем кръв

Хематокритът представлява отношението на обема на всички кръвни клетки спрямо общия обем на кръвта.

Тъй като обемът на червените кръвни клетки е многократно по-голям от този на всички останали формени елементи, хематокритът практически дава информация за отношението на обема на еритроцитите спрямо общия обем на кръвта.

Референтни стойности 0.40-0.54« обратно към "Изследвания"